welkom

In 1983 is het Kroonstadkoor ontstaan.
Het repertoire bestaat uit liederen in de Nederlandse, Duitse, Franse en Engelse taal van de middeleeuwen tot heden, waarbij – ter relativering – de vrolijke noot niet ontbreekt.
Op de repetitie-avonden wordt naast het instuderen van de liederen, aandacht besteed aan ademhalingstechniek, stemgebruik, toontreffen en ritmisch- en melodisch noten lezen.

Eénmaal per jaar geven wij een openbaar concert met medewerking van een solist(e) of een ensemble.
Wij treden zesmaal per jaar op in een verzorgingshuis in de regio.
Ook voor medewerking aan een kerkdienst of anderszins staan wij open.

2e optreden in 2018

Dinsdag 6 maart trad ons koor op in Psychiatrisch Verpleeghuis Dorestad
Daarvan werden door Corrie Sekrève de volgende foto's gemaakt:1e optreden in 2018

Dinsdag 13 februari 2018 trad ons koor op in Florence, Res. Haganum aan de Tasmanstraat.
Daarvan werden door Sandra Roeleveld de volgende foto's gemaakt:

Kerstconcert 2017

Op 19 december 2017 hielden wij ons Kerstconcert in WoonZorgPark Swaenehove aan de Heiloostraat 296 in Den Haag. Uit 97 foto’s werd een snelle keuze gemaakt.Jaarconcert november 2015

Ons jaarconcert 2015 werd gehouden in theater De Steeg. In het fotoalbum staan alle foto's.Djembe op dinsdag 6 januari 2015

De eerste repetitie-avond na de kerstvakantie begon met een toost met champagne en een sapje op het nieuwe jaar door Corrie Meerbeek. Daarna begon als verrassing een leuke djembe-workshop door Jens Meijers. Dit was door Elly Nihot geregeld i.p.v. het jaarlijkse uitje of etentje en aangeboden aan de leden door het bestuur.
Iedereen deed enthousiast mee en er werden ook Afrikaanse liedjes gezongen. Na deze workshop werd ons lid Henny Hoogduin getrakteerd met een wijntje, ketting en gedicht (van Elly) vanwege haar 40-jaar lid zijn van het koor.
Deze cadeaus zijn door Corrie Sekreve en Elly verzorgd. De man van Tiny Kreffers had nog lekkere oliebollen en appelflappen gebakken. Zo werd de 1e repetitie van 2015 afgesloten.Kerstconcert 20 december 2014 in Bosbeskapel

Zaterdag 20 december hield ons koor met medewerking van het Parochiekoor "St. Caecilia" en het Hoeks Seniorenkoor, beiden uit Hoek van Holland, het jaarlijkse Kerstconcert. Eerst werden de stemmen van 17.30 uur tot 18.00 uur opgewarmd waarna de inwendige mens werd versterkt met koffie, thee en broodjes, verzorgd door het bestuur.
Om 19.30 uur begon het concert met Transeamus door alle koren ,voorzien van kaarsjes, gezongen. Het Kerstprogramma bestond uit 26 nummers die in een vlot tempo werden uitgevoerd. De zang werd begeleid door verschillende pianisten. Rond 21.30 uur rondde alle koren de avond af met "We wish you a merry X-mas".